Leonard

Leonard Woolf is niet hip. Nooit hip geweest. Ook toen Virginia Woolf, zijn vrouw, furore maakte als romanschrijfster en essayist en suicide (een heleboel mensen vallen nou eenmaal vooral op dode schrijvers), was Leonard Woolf voor het oog van de wereld de chaggerijnige Jood op de achtergrond. Ik twijfel er niet aan dat Leonard Woolf chaggerijnig was, en […]